You are here

Moddus 250 EC

Zadnja promjena:
15.09.2016

Regulator rasta

Regulator rasta

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/02-01/169
Sastav: 
Kemijska skupina
Cikloheksakarboksilati
Grupa: 
/
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Sistemično

Moddus 250 EC je sredstvo za sprečavanje polijeganja žitarica, jer smanjuje rast biljaka pa je stabljika kraća i stabilnija.

Jari ječam

Ozima pšenica

Ozima pšenoraž

Ozima raž

Ozimi ječam

Zob

Utrošak vode

200-400 l/ha

 • Djelatna tvar trineksapak-etil nakon primjene vrlo brzo ulazi u biljku gdje se prenosi provodnim snopovima te koči sintezu biljnih hormona giberelina. Naime, ova tvar skraćuje internodije čime snižava rast biljaka, a istovremeno povećava masu korijena. Djeluje i na zadebljanje stabljike i stimulira sintezu ugljikohidrata što daje pozitivan utjecaj na urod.

  Za sprečavanje polijeganja usjeva ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, ozime raži, ozimog triticala i zobi u dozi:
  - Ozima pšenica 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m2) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.
  - Ozimi ječam (dvoredni) 0,4-0,5 l/ha (4-5 ml/100 m2) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.
  - Ozimi ječam (šestoredni) 0,6-0,7 l/ha (6-7 ml/100 m2) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.
  - Jari ječam 0,25-0,3 l/ha (2,5-3 ml/100 m2) u fenofazi 33-37 prema ZCK skali.
  - Ozima raž 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m2) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.
  - Ozimi triticale 0,4-0,7 l/ha (4-7 ml/100 m2) u fenofazi 31-37 prema ZCK skali.
  - Zob 0,3 l/ha (3 ml/100 m2) u fenofazi 31-34 prema ZCK skali.
  Primjena regulatora rasta Moddus 250 EC preporuča se u stadiju početka vlatanja tj. pojave prvog koljenca. Niže doze koriste se za usjeve koji su manje podložni polijeganju, a više doze za usjeve koji su jače podložni polijeganju. Pripravak se koristi uz utrošak 200-400 l škropiva / ha. Moddus 250 EC se može samo jednom koristiti na istoj površini tijekom vegetacije.

  Miješanje: Moddus 250 EC se dobro miješa s većinom drugih sredstava, ali u slučaju potrebe miješanja sredstva preporuča se izvršiti probu na mogućnost miješanja u maloj posudi s drugim sredstvom za biljnu zaštitu.

  Upozorenja: Usjevi koji su oslabljeni zbog suše, hladnoće ili napada štetočinja ne smiju se tretirati sa Moddusom 250 EC. Aviotretiranje je dozvoljeno samo na izrazito velikim površinama pri brzini vjetra ispod 3 m/s pod uvjetom da su udaljena najmanje 600 m od ribogojilišta, 200 m od gospodarskih zgrada i šuma i 300 m od vodotoka i jezera.