Zaštita jabuke od krastavosti i pepelnice tijekom svibnja

Jabuka

Tijekom svibnja,  jabuka prolazi kroz fenofazu formiranja plodova i intenzivnog rasta mladica. Za taj period možemo reći, da je najkritičniji period za zaštitu od gljivičnih bolesti jabuke.

Najveća opasnost prijeti od zaraze gljivičnom bolesti koju nazivamo mrljavost lista ili krastavost plodova jabuke. Opasnost od zaraze zavisi od više uvjeta: oborine, duljine perioda vlaženja lišća i temperatura. Osim krastavosti jabuke tijekom svibnja idealni su uvjeti za razvoj pepelnice, posebno  na osjetljivim sortama i određenim mikro lokalitetima. Za razvoj pepelnice dovoljna je visoka relativna vlaga zraka, iznad osamdeset posto.

Tijekom svibnja i sve do polovice lipnja, preporučuje se koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja, ponekad dva proizvoda za jednu bolest. Tako se izbjegava rizik od pojave rezistencije fitopatogene gljive na određeni proizvod ili grupu proizvoda istog mehanizma djelovanja. No treba biti jako oprezan kod višestrukih miješanja da ne bi izazvali mrežavost plodova, stoga uvijek savjetujemo koristiti provjerene proizvode odnosno originale.

U najkritičnijim fazama kada su učestale kiše i visoka vlažnost lista, prednost se daje fungicidima sistemičnog i kurativnog djelovanja, koji se kombiniraju s kontaktnim fungicidima. Jedan od najboljih sistemika s izraženim kurativnim svojstvima je zasigurno  SCORE®250 EC koji posjeduje kurativno djelovanje dva do tri dana nakon infekcije. Pripravku SCORE®250 EC dodaje se kontaktni fungicid na bazi djelatne tvari ditianon ili kaptan, prema registraciji koja se nalazi na uputstvu tih proizvoda. Razmak između prskanja u ovom periodu treba biti 6 do 9 dana zavisno od pritiska bolesti. Za suzbijanje pepelnice na osjetljivim sortama kao što je Idared, koriste se sistemični fungicidi, a jedan od najpouzdanijih je TOPAS®100 EC u kombinaciji s močivim sumporom THIOVIT JET® .

SCORE®250 EC, TOPAS®100 EC i THIOVIT JET® originalni proizvodi Syngente koji se koriste dugi niz godina u zaštiti jabuke.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.