You are here

SY Valparaiso

Zadnja promjena:
30.12.2021
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 600

N O V O ! Hibrid Powercell tehnologije

Prednosti:

  • Visoka biljka s velikim udjelom lisne mase.
  • Dugog "stay green" efekta.
  • Visoki prinosi silaže.
  • Vrlo kvalitetna silaža.
  • Velik klip s kvalitetnim zrnom.
  • Izražena tolerantnost na bolesti lista i klipa.

Preporuke:

  • Za visok prinos silaže potrebno je osigurati optimalan sklop.
  • Najviši potencijal prinosa daje na dobrim tlima i pozicijama.

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19-21 cm

Preporučeni skop u berbi (biljaka/ha): 68.000 - 72.000