You are here

SY Carioca

Zadnja promjena:
18.02.2020
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 450

ARTESIAN® hibrid koji je na svim lokalitetima kontinentalne Hrvatske postigao vrhunske prinose

Prednosti:

  • Hibrid koji postiže vrhunske prinose na svim lokalitetima kontinentalne Hrvatske.
  • Odlične otpornosti na bolesti: Helmintosporium turcicum, Fusarium graminearum i Fusarium liseola na klipu i korijenu.
  • Zdrav, veliki klip, bez fuzariuma.
  • Jak korijenov sistem omogućava izvrsne rezultate i u stresnim uvjetima proizvodnje.
  • Stabilna i snažna stabljika, bez polijeganja.

Preporučamo:

  • Voli ranije rokove sjetve.
  • SY Carioca posjeduje flex tip klipa što je razlog za odlične rezultate i u gušćoj sjetvi.
  • Zbog prilagodljivosti različitim uvjetima proizvodnje, pogodan je za sjetvu na svim tipovima tla.

Najviši prinosi zrna hibrida SY Carioca, pokusi 2019.

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vl. u berbi
OPG Petar Ivanković Gradište Vukovarsko-srijemska 15,7 15.870
OPG Mario Habijanec Koprivnički Bregi Koprivničko-križevačka 20,7 16.776
Savjetodavna služba Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska 27,2 15.788

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 18 -20 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 74.000 - 78.000