You are here

SY Andromeda

Zadnja promjena:
30.12.2021
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 590

ARTESIAN® hibrid 

Prednosti:

  • Hibrid za vrhunske prinose silaže cijele biljke i za suho zrno.
  • Hibrid najvišeg stupnja učinkovitog iskorištenja vode.
  • Brzo otpušta vlagu nakon početka pune zriobe.
  • Visoka biljka izraženog "stay green" efekta.
  • Stabilna i ćvrsta stabljika koja ne poliježe
  • Vrlo otporan hibrid na različite bolesti klipa.

Preporučamo:

  • U ranim rokovima sjetve daje odlične rezultate.
  • Preporučamo za kasnije žetve kao i proizvodnju visokokvalitetne silaže.

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19 - 21 cm.

Preporučeni sklop u berbi (biljaka/ha): 68.000 - 72.000; za silažu 10% viši sklop