You are here

SY Andromeda

Zadnja promjena:
05.01.2021
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 590

ARTESIAN® hibrid za najviša očekivanja prinosa i kvalitete

Prednosti:

  • Hibrid za vrhunske prinose silaže cijele biljke i zrna.
  • Hibrid najvišeg stupnja učinkovitog iskorištenja vode.
  • Brzo otpušta vlagu nakon početka pune zriobe.
  • Visoka biljka izraženog "stay green".
  • Stabilna i ćvrsta stabljika koja ne poliježe
  • Vrlo otporan hibrid na različite bolesti klipa.

Preporučamo:

  • U ranim rokovima sjetve daje odlične rezultate.
  • Preporučamo za kasnije žetve kao i proizvodnju visokokvalitetne silaže.

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19 - 21 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 68.000 - 72.000; za silažu 10% viši sklop