You are here

Vinova loza

U novije vrijeme u proizvodnji vina napravljeni su veliki pomaci, prvenstveno u poboljšanju kvalitete i primjeni novih tehnologija u proizvodnji grožđa, ali i u vinifikaciji.