Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Dobrodošli na web stranicu www.syngenta.hr koju posjeduje i njome upravlja Syngenta Agro d.o.o. (u daljnjem tekstu „Syngenta“). Ova stranica dizajnirana je na način da pruži općenite informacije o Syngenti te njezinim proizvodima i uslugama. Možete se služiti ovom web stranicom pod uvjetom da prihvatite njezine uvjete poslovanja.

Vaše prihvaćanje ovih uvjeta poslovanja

Molimo Vas da odvojite par minuta da pažljivo pregledate ove uvjete poslovanja.

Vaš pristup i korištenje ove web stranice podliježu Općim uvjetima i predstavljaju Vašu suglasnost da se pridržavate ovih uvjeta poslovanja kao i obveza koje iz njih proizlaze. Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima i niste spremni pridržavati se predmetnih uvjeta poslovanja i obveza koje iz njih proizlaze, niste ovlašteni pristupiti, koristiti se niti preuzimati sadržaje ove web stranice.

Očitovanje o zaštiti privatnosti, kojem možete pristupiti na ovoj web stranici putem linka koji se nalazi pored linka ovih Uvjeta poslovanja, čini sastavni dio ovih Uvjeta poslovanja.

Izmjena ovih uvjeta poslovanja

Syngenta zadržava pravo da, u bilo kojem trenutku i bez prethodne pisane obavijesti, ažurira i izmjeni ove uvjete poslovanja. Zbog toga Vas pozivamo da pregledate ove uvjete poslovanja svaki put kad koristite ovu web stranicu. Ovi uvjeti poslovanja zadnji put su revidirani 03. sprnja 2013. godine.

Obavijest o autorskom pravu i ograničenoj licenci

Sve što vidite i čujete na ovoj web stranici („Sadržaj“), uključujući npr. čitav tekst, ilustracije, grafičke slike, audio isječke, video isječke, audio-video isječke, zaštićeno je autorskim pravom.

Dajemo Vam neekskluzivnu licencu za Sadržaj, ali u skladu sa sljedećim ograničenjima:

Možete preuzimati, pohranjivati, ispisivati i kopirati određene dijelove Sadržaja na ovoj stranici pod uvjetom da:

 1. koristite Sadržaje koje ste preuzeli isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe ili u svrhu daljnjih poslovnih odnosa sa Syngentom;
 2. ne objavljujete niti postavljate bilo koji dio Sadržaja na bilo koju Internet stranicu;
 3. ne objavljujete niti emitirate bilo koji dio Sadržaja putem bilo kojeg medija;
 4. ne vršite izmjene niti dopune Sadržaja na bilo koji način. Ne brišete niti mijenjate bilo koje autorsko pravo ili obavijesti o robnom žigu ili povjerljive informacije.

Osim ako je to gore izričito navedeno, ne smijete kopirati, preuzimati, ispisivati, objavljivati, prikazivati, izvoditi, distribuirati, prenositi, prevoditi, mijenjati, dodavati, ažurirati, prikupljati, skraćivati niti na bilo koji drugi način preoblikovati ili prilagođavati cijeli Sadržaj ili dijelove istog na ovoj stranici bez prethodnog pisanog odobrenja Syngente.

Preuzimanjem Sadržaja ove web stranice na na Vas se ne prenose nikakva prava, udjeli ili ovlaštenja glede preuzetog Sadržaja, osim ako je to gore izričito navedeno., Osim u slučaju ograničene, neekskluzivne licence koja Vam je izričito dodijeljena, ništa od sadržanog u ovim uvjetima poslovanja i na ovoj web stranici neće se shvatiti kao dodjeljivanje licence niti bilo kojeg drugog prava, autorskog prava, robnog žiga, patenta ili prava na neko drugo intelektualno vlasništvo Syngente ili neke treće strane.

Obavijest o robnom žigu

Svi robni žigovi, marke i logoi koji su prikazani na ovoj web stranici (Robni žig(ovi)) registrirani su pod robnim žigom Syngente, njezinih povezanih društava ili trećih strana koje za to imaju licencu Syngente ili njezinih povezanih društava.

Osim ako je to izričito navedeno u ovim Uvjetima poslovanja, nije dozvoljeno reproducirati, prikazivati niti na bilo koji način koristiti bilo koji robni žig bez prethodnog pisanog odobrenja Syngente.

Dobrovoljni prijedlozi

Syngenta Vas poziva da date svoje komentare i povratne informacije u vezi ove web stranice. Svi podaci i materijali koji su dostavljeni Syngenti putem ove web stranice, kao što su komentari bilo koje vrste, povratne informacije, prijedlozi, upiti, dizajn ili slični podaci, smatrat će se NEPOVJERLJIVIM I NEVLASNIČKIM, te će se smatrati da se dostavljanjem istih na Syngentu besplatno prenose sva materijalna i druga autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, bez sadržajnih, prostornih ili vremenskih ograničenja i na način isključivog prijenosa. Zbog toga Vas molimo da nam ne dostavljate nikakve informacije niti materijale koje nam ne želite prenijeti, uključujući, bez ograničavanja, bilo koje povjerljive informacije i originalne kreativne materijale.

Dostavljanjem korespodencije, informacija i/ili materijala Syngenti putem ove web stranice, prenosite Syngenti, bez naknade, sva materijalna i druga autorska prava i prava intelektualnog vlasništva sadržana ili povezana s tako proslijeđenim informacijama i/ili materijalima, bez sadržajnih, prostornih ili vremenskih ograničenja i na način isključivog prijenosa. Syngenta je ovlaštena koristiti sve informacije i/ili materijale koje dostavite putem ove web stranice te prijedloge, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u tim informacijama i/ili materijalima, u bilo koje svrhe uključujući, ali bez ograničavanja, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda na koje se te informacije ili materijali odnose, i to bez ikakvih zabrana i bez ikakvih naknada.

Odgovorni ste za sve informacije koje dostavljate putem ove web stranice, uključujući, ali bez ograničavanja, njihovu istinitost i točnost.

Molimo da uzmete u obzir da svako dostavljanje informacija (npr. putem kontaktnog obrasca) ne proizvodi nikakve obvezujuće učinke za Syngentu. Stoga se fakture, opomene i slično moraju slati isključivo na adrese navedene u odnosnom ugovoru.

Informacije trećih osoba

Određene informacije, članci i ostali materijali koji su dostupni putem ove web stranice osigurale su Syngenti treće osobe. Gdje je to u praksi izvedivo, po našem mišljenju, izvori materijala tih trećih osoba su identificirani. Navedeni materijali trećih osoba namijenjeni su isključivo omogućavanju dodatnog informiranja i lakšeg snalaženja. Syngenta ne jamči niti tvrdi da su ti materijali važeći, točni, potpuni ili pouzdani. Syngenta ne preuzima odgovornost za korištenje informacija koje su dale treće osobe.

Linkovi za druge web stranice

Ova stranica sadrži hiperlinkove za spajanje na web stranice koje ne održava Syngenta. Ti su hiperlinkovi uključeni isključivo radi Vašeg dodatnog informiranja i lakšeg snalaženja, ali ne podrazumijevaju naše odobravanje materijala tih web stranica trećih osoba niti bilo kakvu našu povezanost s osobama koje te stranice održavaju. Syngenta ne kontrolira te web stranice i ne odgovara za njihov sadržaj. Pristupanje i korištenje tih web stranica ide isključivo na Vaš vlastiti rizik. 

Informacije o proizvodima

Bilo koje informacije koje su sadržane na ovoj web stranici ili na koje ona upućuje smatrat će se jedino predstavljanjem Syngentinih proizvoda i usluga. Za konkretne savjete i upute povezane s našim proizvodima i uslugama, molimo da se direktno obratite Syngenti. Osobe koje namjeravaju koristiti proizvode za zaštitu usjeva i sjemenja moraju pročitati i slijediti upute naznačene na deklaraciji uz proizvod te udovoljavati svim važećim zakonima i propisima u vezi korištenja tog proizvoda. Prije korištenja bilo kojeg proizvoda za zaštitu usjeva, uvjerite se da je taj proizvod registriran za upotrebu u vašoj državi.

Globalna dostupnost

Neki proizvodi dostupni su u nekim državama dok u drugima nisu zbog toga što različite države imaju različite zakone i zakonske propise. Ova stranica može sadržavati upućivanja ili smjernice za Syngentine proizvode, programe i usluge koji možda nisu dostupni u Vašoj državi. Takva upućivanja ne impliciraju da Syngenta namjerava započeti prodaju takvih proizvoda ili ponuditi takve programe ili usluge u Vašoj državi. Ukoliko imate dodatnih pitanja o proizvodima, programima i uslugama koji će Vam biti dostupni, savjetujte se s mjesnim prodajnim zastupnikom ili se obratite Syngenti.

Pravo izmjene web stranice

SYNGENTA ZADRŽAVA PRAVO DA NA BILO KOJI NAČIN IZMJENI SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST OVE WEB STANICE ILI DA OGRANIČI PRISTUP OVOJ STRANICI ILI DA ZATVORI OVU WEB STRANICU I TO BILO KADA, IZ BILO KOJEG RAZLOGA I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI TE NEĆE NI NA KOJI NAČIN BITI ODGOVORNA ZA EVENTUALNE POSLJEDICE TAKVIH IZMJENA.

Nije ponuda niti poziv za ulagače

Informacije sadržane na ovoj web stranici ne predstavljaju i neće se smatrati ponudom ili pozivom za ulaganje ili drugo poslovanje s udjelima ili vrijednosnicama Syngente. Cijene udjela i prihodi od tih udjela, mogu se u bilo koje vrijeme kretati uzlaznom ili silaznom putanjom, te potencijalni ulagači moraju biti svjesni da ranije performanse nisu nužno pokazatelj performansi u budućnosti. Potencijalni ulagači trebaju zatražiti mišljenje nezavisnog financijskog stručnjaka prije bilo kakve odluke o ulaganju.

Prognoze

Naša web stranica može sadržavati prognoze – odnosno izjave koje ne sadrže povijesne činjenice, uključujući i izjave o našim uvjerenjima i očekivanjima. Te izjave temelje se na tekućim planovima, procjenama i projektima, za koje se Syngenta ni na koji način neće smatrati odgovornom. Ove prognoze sadrže određene rizike i nesigurnosti, a mnoge od njih nisu pod kontrolom Syngente. Syngenta ne preuzima obvezu ažuriranja bilo koje od tih prognoza u smislu novih informacija ili budućih događaja.

Opći uvjeti s očitovanjem o zaštiti privatnosti

Pristup i korištenje ove web stranice predstavlja suglasnost Korisnika s ovim Općim uvjetima: 

 • Syngenta Agronomic Information Services (Snygentina služba poljoprivrednog informiranja) u stvaranju ovih informacija ulaže maksimalne tehničke i stručne kapacitete. Ove usluge i sve informacije koje su dostupne na ovoj web stranici Syngenta AIS pruža “takve kakve jesu” i bez ikakvog bilo izričitog ili impliciranog jamstva. Syngenta AIS ne preuzima nikakvu odgovornost, niti se može smatrati odgovornom za točnost ovih informacija, za eventualna kašnjenja ove usluge ili za propuste na koje Syngenta AIS ne može utjecati.
 • Syngenta ne snosi odgovornost za nedostupnost ove usluge iz tehničkih razloga.
 • Syngenta (AIS) koristi Google Analytics za evidentiranje posjećivanja ove stranice od strane korisnika (ako već koristite Google Analytics za preostale dijelove ove web stranice, ne morate ništa dodavati što bi se odnosilo specifično na AIS).
 • Syngenta može pohranjivati sve dodatne informacije koje dostave korisnici radi korištenja modela (grafikoni, usjevi, …).
 • Syngenta može koristiti Google Maps.
 • Syngenta može koristiti neke mehanizme praćenja korisnika koji posjećuju ovu stranicu kao što su, između ostaloga, tzv. “kolačići” (cookies), koji se koriste za potrebe statistike i personalizacije. Radi se o podacima koji nisu osobni, npr. ime grada, ali ne i ime osobe, adresa i sl.
 • Syngenta je ovlaštena na više načina nastojati geografski locirati korisnike radi utvrđivanja njihove najprikladnije prognostičke lokacije.

U slučaju da na neki od gore opisanih načina ipak dođe do otkrivanja osobnih podataka Korisnika, Pristup i korištenje ove web stranice predstavljaju izričiti pristanak Korisnika na prikupljanje, obradu i korištenje tako prikupljenih osobnih podataka.

ODRICANJE OD JAMSTVA

OVA WEB STRANICA NA RASPOLAGANJU JE U VIĐENOM, ODNOSNO DOSTUPNOM STANJU BEZ IKAKVIH JAMSTAVA. U NAJŠIREM SMISLU I SUKLADNO PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, SYNGENTA I NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH, IMPLICIRANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA IMPLICIRANO JAMSTVO TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREDE PRAVA TREĆIH OSOBA. BEZ OGRANIČAVANJA NA GORE NAVEDENO, SYNGENTA NE JAMČI DA ĆE OVA WEB STRANICA BITI DOSTUPNA U BILO KOJE VRIJEME ILI NA BILO KOJOJ LOKACIJI, NITI DA ĆE NJENO ODRŽAVANJE BITI NEPREKINUTO, NITI DA NEĆE DOĆI DO POGREŠKE. SYNGENTA NE JAMČI DA SADRŽAJI OVE WEB STRANICE NEMAJU I DA NEĆE IMATI VIRUSA, CRVA, ZLOĆUDNIH KODOVA ILI DRUGIH KODOVA, DATOTEKA ILI PROGRAMA KOJI SU ŠTETNI, INVAZIVNI ILI MOGU OŠTETITI HARDVER, SOFTVER ILI OPREMU ILI MOGU POREMETITI ILI UNIŠTITI TAJ SADRŽAJ. IAKO JE SYNGENTA, KAKO BI PRUŽILA TOČNE I AŽURIRANE INFORMACIJE, ULOŽILA VELIKE NAPORE TE ĆE I DALJE TO ČINITI, INFORMACIJE OBJAVLJENE NA OVOJ WEB STRANICI MOGU BITI NEPOTPUNE ILI NEAŽURIRANE TE MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE. SYNGENTA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU NITI ZAJAMČENJE U POGLEDU KORIŠTENJA, VALJANOSTI, TOČNOSTI, AKTUALNOSTI ILI POUZDANOSTI OVE WEB STRANICE ILI BILO KOJIH PODATAKA OBJAVLJENIH NA OVOJ WEB STRANICI, KAO NI U POGLEDU POSLJEDICA TAKVOG KORIŠTENJA ILI DRUGAČIJEG KORIŠTENJA ISTE.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

WEB STRANICU KORISTITE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, SYNGENTA I NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA, ČLANOVI UPRAVE, ZAPOSLENICI, PREDSTAVNICI I ZASTUPNICI, DO ONE MJERE KOJA JE DOZVOLJENA MJERODAVNIM PRAVOM REPUBLIKE HRVATSKE, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE ILI INDIREKTNE GUBITKE ILI ŠTETE NASTALE ZBOG KORIŠTENJA OVE WEB STRANICE ILI U VEZI S KORIŠTENJEM OVE WEB STRANICE, KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA OVOJ WEB STRANICI, NITI ZBOG OSLANJANJA NA TOČNOST PODATAKA SADRŽANIH NA OVOJ WEB STRANICI. BEZ OGRANIČAVANJA NA GORE NAVEDENO, SYNGENTA NI NA KOJI NAČIN NEĆE BITI ODGOVORNA ZA EVENTUALNE GREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU OVE WEB STRANICE; OVO SE NAROČITO ODNOSI NA UPUĆIVANJE NA PROIZVODE I USLUGE KOJE NUDI SYNGENTA. NAVEDENO PREDSTAVLJA POTPUNO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI KOJE SE PRIMJENJUJE NA SVE GUBITKE ILI ŠTETE BILO KOJE VRSTE, BEZ OBZIRA RADI LI SE O DIREKTNIM, INDIREKTNIM, OPĆENITIM, POSEBNIM, SLUČAJNIM, POSLJEDIČNIM ŠTETAMA ISLIČNO, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČAVANJA NA GUBITAK PODATAKA, PRIHODA ILI DOBITI. OVO ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE BEZ OBZIRA JE LI NAVODNA ODGOVORNOST TEMELJENA NA UGOVORU, NEMARU, PRIJESTUPU, OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI.

AKO SE USTANOVI DA JE BILO KOJI DIO OVIH ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI NEVAŽEĆI ILI NEPROVEDIV, UKUPNA ODGOVORNOST SYNGENTE I/ILI NJEZINIH POVEZANIH DRUŠTAVA U TAKVIM OKOLNOSTIMA NE SMIJE BITI VEĆA OD STO DOLARA ($100.00).

Datum stupanja na snagu

Gore navedeni uvjeti poslovanja stupaju na snagu 06. listopada 2009.