You are here

NK Neoma

Zadnja promjena:
29.01.2018
Kultura: 

Suncokret

[[{"fid":"9651","view_mode":"default","attributes":{"height":"278","width":"492","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","filename_field[hr][0][value]":"nk_neoma_492x278.jpg","field_file_image_desc_text[hr][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[hr][0][value]":""},"type":"media"}]]

Clearfield tehnologija

Prednosti:

  • Hibrid tolerantan na herbicidnu djelatnu tvar imazamoks (Listego),
  • Visoka masa 1000 zrna, visok potencijal uroda i sadržaja ulja,
  • Visoko tolerantan na bolesti,
  • Posebno otporan na polijeganje i lom stabljike.

Preporučamo:

  • Za intenzivnu proizvodnju,
  • Za područja s jačim pritiskom bolesti.

Prinos

prosječan prinos 2017. 4,33 t/ha

Dodatne informacije

Dozrijevanje: srednje rano

Tip: lino tip - IMI

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 60 000 - 65 000.