You are here

NK Neoma

Zadnja promjena:
15.09.2016
Kultura: 

Suncokret

IMI hibrid - Clearfield tehnologija.

Prednosti:

  • Hibrid tolerantan na herbicidnu djelatnu tvar imazamoks (Listego),
  • Visoka masa 1000 zrna, visok potencijal uroda i sadržaja ulja,
  • Visoko tolerantan na bolesti,
  • Posebno otporan na polijeganje i lom stabljike.

Preporučamo:

  • Za intenzivnu proizvodnju,
  • Za područja s jačim pritiskom bolesti.

Prinos

prosječan prinos 2015. 3943 kg/ha

Dodatne informacije

Dozrijevanje: srednje rano

Tip: lino tip - IMI

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 60 000 - 65 000.