You are here

Bologna

Zadnja promjena:
16.09.2022
Kultura: 

Pšenica

Recommended status: 
Rana sorta

Kvaliteta i pouzdanost.

Karakteristike:  

  • Dobar potencijal prinosa, koji zadovoljava najviše zahtjeve kvalitete.
  • Zrno odgovara najvišim zahtjevima kvalitete.
  • Niskog rasta, tolerantna na polijeganje.
  • Za sjetvu na svim tipovima tla (uključujući i laka).

 

Prinos

Prosječan urod u 2018.: 7,7 t/ha

Komentar

Sjetvena norma: 400–450 sj./m2 (220–240 kg/ha)