You are here

Bluestar

Zadnja promjena:
24.07.2020
Kultura: 

Uljana repica

Prednosti:

  • Izrazito visoki i stabilni prinosi na različitim tipovima tla.
  • Tolerantan na sušu u proljeće.
  • Visoka i vrlo razgranata biljka, dobre tolerantnosti na polijeganje.
  • Dobre otpornosti na trulež korijena i stabljike (Phoma lingam).
  • Robusna biljka genetske tolerantnosti na rano otvaranje komuški čime sprječava gubitak prinosa pred žetvu.
  • Biljka snažnog vigora, zatvara redove u jesen, odlično prezimljuje.
  • Sjeme tretirano insekticidom.

 

Prinos

Najviši prinos 2018.: Kutjevo d.d., 4.900 kg/ha

Dodatne informacije

Dozrijevanje: srednje kasno

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/m²):  45 - 55