Force 20 CS

Zadnja promjena:
28.02.2020

Sredstvo za tretiranje sjemena

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/05-01/252
Sastav: 
Kemijska skupina
Piretroidi
Grupa: 
Grupa 3A
Formulacija: 
Kapsulirana suspenzija (CS)
Način djelovanja: 
Kontaktno, Želučano

Insekticid za suzbijanje ličinki štetnika u tlu primjenom na sjemenu kukuruza i šećerne repe.

Force 20 CS insekticid za suzbijanje ličinki štetnika u tlu: žičnjaka (Elateridae), sovica pozemljuša (Noctuidae), grčica hrušteva (Melolonthinae), rovaca (Gryllotalpa gryllotalpa) i drugih - primjenom na sjemenu:

- kukuruza, u količini od 300 ml na 100 kg sjemena;

- šećerne repe, u količini od 18 ml po sjetvenoj jedinici (ha), najčešće u kombinaciji s fungicidom i sredstvom za piliranje sjemena;

- pšenice (samo za suzbijanje žičnjaka i crnog žitarca): u količini 100 ml/100 kg sjemena za suzbijanje žičnjaka (Agriotes spp.) i u količini 100-150 ml/100 kg sjemena za suzbijanje crnog žitarca (Zabrus tenebrionis);

- ječma (samo za suzbijanje žičnjaka i crnog žitarca): u količini 100 ml/100 kg sjemena za suzbijanje žičnjaka (Agriotes spp.) i u količini 100-150 ml/100 kg sjemena za suzbijanje crnog žitarca (Zabrus tenebrionis);

- suncokreta (samo za suzbijanje žičnjaka): u količini 250 ml/100 kg sjemena za suzbijanje žičnjaka (Agriotes spp.).

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ne preporuča se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage. Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost.

Karenca: Osigurana je vremenom i načinom primjene sredstva (90 dana). Kukuruz se smije silirati najranije u fazi mliječne zriobe. Osigurana je vremenom primjene u pšenici, ječmu i suncokretu.

Ječam

Kukuruz

Pšenica

Šećerna repa

Suncokret

Zaštita okoliša

  • Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na površini tla niti koristiti za ishranu ljudi, životinja i riba. Primjena iz zrakoplova je zabranjena. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode.

Zaštitna oprema

  • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Pri radu ne jesti, piti niti pušiti. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva FORCE 20 CS s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Ograničenja

Ne preporuča se nanositi sredstvo na sjeme koje sadrži više od 16% vlage.
Tretiranje sjemena smiju obavljati samo tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. Tretiranje sjemena smije se obavljati samo odgovarajućim uređajima za tretiranje sjemena koji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika kako bi se smanjila mogućnost otprašivanja tijekom primjene na sjemenu, skladištenja, prijevoza i sjetve.