Održiva poljoprivreda

Želimo da poljoprivreda nastavi biti produktivna i da vodi brigu o okolišu. 

Briga za zaštitu okoliša sastavni je dio kulture u Syngenti i uvijek će biti ključna komponenta održive poljoprivrede. Da bi poljoprivreda ostala održiva, nužno je postići kritičnu ravnotežu između rasta produktivnosti i zaštite okoliša. Bioraznolikost, očuvanje tla i vode ovise o održivoj poljoprivrdi.

Syngenta se snažno zauzima za to da se njeni proizvodi koriste u skladu s održivom poljoprivrednom praksom. Degradacija vrijednosti prirodnih resursa danas ima izravne posljedice na poljoprivrednu produktivnost sutra – putem erozije tla, zagađenja vode i gubitka bioraznolikosti.

U tom se pravcu kreću brojne inicijative Syngente u suradnji s poljoprivrednicima, proizvođačima, nadležnim regionalnim tijelima, lokalnim zdravstvenim ustanovama i lokalnim pravnim subjektima.

1. Tlo:
Očuvanje tla kroz borbu protiv erozije jedan je od europskih ciljeva navedenih u Šestom akcijskom programu zaštite okoliša.Syngenta je u međunarodnim okvirima uložila goleme napore i sredstva u projekte na tom području, a lokalni zainteresirani subjekti žele iskoristiti postignute rezultate.

Plodno tlo temeljni je preduvjet za rast kultura, međutim, poznato je da se svake godine velika količina tla gubi zbog fenomena poznatog kao erozija. Syngenta putem eksperimenata na terenu i stručnog usavršavanja želi pružiti što prikladnije instrumente za sprječavanje tog fenomena.

2. Voda:
Poljoprivreda ne može opstati bez vode: produktivnost je usko povezana s količinom prirodno dostupne vode koja se eventualno dopunjava navodnjavanjem. Kvaliteta voda je, međutim, osjetljiva na zagađenje. Inicijative Syngente imaju za cilj pokazati kako „Dobre poljoprivredne prakse štite vode“.

3. Bioraznolikost:
Konvencija o biološkoj raznolikosti definira biološku raznolikost kao „raznolikost između organizama koji žive na kopnu, u moru te ostalim vodenim ekosustavima i ekološke kompleksnosti čiji su oni dio; to uključuje raznolikost unutar vrsta, među vrstama i ekosustavima“.

Glavni ciljevi su:

  • Očuvanje biološke raznolikosti.
  • Održiva upotreba njenih sastavnih dijelova.
  • Pravilna i jednaka podjela koristi koja proizlazi iz upotrebe ovih genetskih izvora.


U Konvenciju su uključeni razni interventni programi među kojima su i neki vezani za bioraznolikost u poljoprivredi. Polazište razmišljanja za Syngentu je da profitabilna poljoprivreda i živi okoliš mogu i moraju ići ruku pod ruku.