Odgovorno upravljanje proizvodima

Želimo da se proizvodom za zaštitu bilja upravlja odgovorno i etično od njegovog pronalaska pa sve do njegove upotrebe i nadalje.


Odgovorno upravljanje sredstvima za zaštitu bilja je temeljni i suštinski dio djelatnosti Syngente te predstavlja jedan od stupova Odgovorne poljoprivredeTM. Syngenta, kao vodeća svjetska tvrtka u poljoprivrednom poslovanju, ulaže goleme napore i sredstva u odgovorno upravljanje (Stewardship) svojim proizvodima, tijekom čitavog njihovog životnog ciklusa, da bi oni bili odobreni od strane Ministarstva poljoprivrede i da bi se kasnije na siguran i održiv način primjenjivali. Pri tome nadilazi obveze koje nameću zakonski propisi i dragovoljno usvaja etična pravila ponašanja, jer vlastitim radom želi zaštititi zdravlje ljudi, životinja i okoliša.


Upravljanje proizvodom započinje prije njegovog puštanja u promet.
Proizvodi Syngente prodaju se tek nakon temeljite znanstvene procjene provedene u skladu s najvišim standardima i nakon ocjene velikih količina podataka od strane odgovornih institucija.

Zadaća Syngente ne završava stavljanjem proizvoda u promet: za svaku ključnu točku u ciklusu upotrebe nekog sredstva za zaštitu bilja razvijene su specifične aktivnosti: upute o načinu prijevoza, skladištenja, tehničke upute za primjenu, pa sve do uputa za zbrinjavanje prazne ambalaže.

Zbog pozornosti koju posvećuje odgovornoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je kontinuirano uključena u aktivnosti obrazovanja i senzibilizacije. Dovoljno je znati da svake godine više od 2000 osoba sudjeluje u tečajevima obrazovanja koje organizira Syngenta ili prima informativne materijale.

Nadalje, Syngenta je članica Crop Life International, udruge koja djeluje na svjetskoj razini i predstavlja agrokemijsku industriju.

Syngenta Agro d.o.o. u Hrvatskoj članica je udruge CROCPA – Udruge proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja.

Članovi udruge, kako na svjetskoj tako i na lokalnoj razini, rade na promicanju održive poljoprivrede putem tehnoloških istraživanja i inovacija. U tu svrhu promiče se odgovorno upravljanje sredstvima za zaštitu bilja sa ciljem da se od njihove upotrebe ostvari maksimalna korist, a eventualni rizici svedu na najmanju moguću mjeru.


Održivost i etičnost u upravljanju: tako radi Syngenta!