Kontakti

     

Prodajni predstavnici


Pero Barišić-Jaman
Baranja i Istočna Slavonija
Mobilni telefon: + 385 (0) 98 492 781
E-mail:pero.barisic@syngenta.com

Ivica Malović: Središnja Hrvatska
Mobilni telefon: + 385 (0) 98 252 066
E-mail:ivica.malovic@syngenta.com

Mario Kovačević: sjeverozapadna Hrvatska
Mobilni telefon: + 385 (0) 99 704 69 00
E-mail:mario.kovacevic@syngenta.com

Siniša Papaik: Zapadna Slavonija i Posavina
Mobilni telefon: + 385 (0) 99 217 29 97
E-mail:sinisa.papaik@syngenta.com

Dražen Rajnović: Podravina
Mobilni telefon: + 385 (0) 99 217 79 59
E-mail:drazen.rajnovic@syngenta.com

Snježana Horvat
Zapadna i središnja Hrvatska,
Karlovačko i Ličko Senjska županija

Mobilni telefon: + 385 (0) 99 217 29 96
E-mail:snjezana.horvat@syngenta.com

Saša Dec: Posavina  i istočna Slavonija
Mobilni telefon: +385 (0) 98 223 086
E-mail: sasa.dec@syngenta.com

Stručni savjetnik za voćarstvo, vinogradarstvo i povrće 
Josip Kiš
Mobilni telefon: + 385 (0) 99 311 72 85
E-mail:josip.kis@syngenta.com

Tomislav Vrabec: Voćarstvo, vinogradarstvo, središnja i SZ Hrvatska
Mobilni telefon: + 385 (0) 99 704 69 01
E-mail:tomislav.vrabec@syngenta.com

Željko Kasapović: Voćarstvo i vinogradarstvo, Kontinentalna Hrvatska
Mobilni telefon: + 385 (0)99 323 89 22 
E-mail:zeljko.kasapovic@syngenta.com

Nikica Grganović: Voćarstvo, vinogradarstvo, povrće, Gorski Kotar, Istra i Dalmacija
Mobilni telefon: + 385 (0) 98 428 27 5
E-mail: nikica.grganovic@syngenta.com

Franić Milan: Voćarstvo, vinogradarstvo, povrće, Južna Dalmacija
Mobilni telefon: + 385 (0) 98 495 60 8
E-mail:milan.franic@syngenta.com

Stručni savjetnik za ratarstvo
Branko Glavaš

Mobilni telefon: +385 (0) 242 41 53
E-mail:branko.glavas@syngenta.com

OptiTech klub i obavijesti

Elizabeta Matahlija
Telefon:+ 385(0)1 353 52 32
Telefaks:+ 385(0)1 388 76 71
Mobilni telefon:+ 385 (0)99 308 0399
E-mail:elizabeta.matahlija@syngenta.com