Izjava o privatnosti

Očitovanje o zaštiti privatnosti

Uvod. Web stranicu www.syngenta.hr posjeduje i njome upravlja Syngenta Agro d.o.o. Tvtka Syngenta se obvezala na poštivanje postojećih zakonskih uvjeta u odnosu na osobnu privatnost pojedinaca koji koriste tu stranicu. Ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti opisuje aktualna pravila i praksu tvrtke Syngenta u odnosu na osobne podatke, koje Syngenta prikuplja preko ove web stranice.

Definicije. Izraz "osobni podaci" znači informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, odnosno čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, kao što su na primjer ime i prezime, godine života, e-mail adresa ili poštanska adresa dotične osobe. Izraz »Web stranica« odnosi se na stranicu koja se nalazi na adresiwww.syngenta.hr. Izraz "Syngenta" znači Syngenta Agro d.o.o.

Obavijest o izmjenama u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti. Syngenta neprekidno poboljšava i dopunjava ovu stranicu novim funkcijama. Ta stalna poboljšanja, promjene zakona ili promjene tehnologije, mogu dovesti do potrebe za unošenjem izmjena u ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti. Syngenta pridržava pravo da u svako doba ažurira ili modificira ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti. Zbog toga Vas pozivamo da svaki put kad posjetite ovu stranicu, pročitate ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti.

O izmjenama ovog Očitovanja o zaštiti privatnosti obavijestit ćemo Vas objavljivanjem ažurirane ili modificirane verzije ovog Očitovanja o zaštiti privatnosti na ovoj stranici. Vaše korištenje ove stranice i nakon takve promjene, predstavlja vašu suglasnost s time da osobni podaci, dobiveni od Vas ili o Vama preko ove stranice, nakon što revidirano Očitovanje o zaštiti bude ovdje objavljeno, podliježu uvjetima tako revidiranog Očitovanja o zaštiti privatnosti. Izmjene ovog Očitovanja o zaštiti privatnosti Syngenta neće primjenjivati ni na koje osobne podatke koje je Syngenta prikupila prije objavljivanja revidiranog Očitovanja o zaštiti privatnosti na ovoj stranici.

Sadašnju verziju Očitovanja o zaštiti privatnosti možete otvoriti u bilo koje vrijeme tako da kliknete na tipku na kojoj piše "Očitovanje o zaštiti privatnosti", na dnu svake stranice na ovoj stranici.

Ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti zadnji put je revidirano 12. svibnja 2009. godine.

Vaša suglasnost. Ovo Očitovanje o zaštiti privatnosti uključeno je u Web stranicu www.syngenta.hr i predstavlja sastavni dio Uvjeta za njegovo korištenje. Pristup i korištenje ove web stranice predstavlja Vaš izričiti pristanak na prikupljanje, obradu, korištenje i otkrivanje Vaših osobnih podataka kako je to definirano u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti, s time da to ovisi i o specifičnim očitovanjima o osobnim podacima, koja se mogu objavljivati na ovoj stranici. Ako se takva specifična očitovanja doista objave, ista će biti mjerodavna u slučaju bilo kakve proturječnosti s ovim Očitovanjem o zaštiti privatnosti.

Pristupom i korištenjem ove web stranice izričito i dobrovoljno pristajete da Syngenta prikuplja Vaše osobne podatke i iste obrađuje u svrhe definirane ovom Izjavom, te dajete suglasnost da Syngenta na temelju ugovora pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeri izvršitelju obrade u zemlji ili u inozemstvu koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i osigurava dovoljna jamstva zaštite osobnih podataka, kao i da podatke daje na korištenje drugim korisnicima s kojima poslovno surađuje, time da u svakom trenutku imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podatka u svrhe marketinga i o takvom protivljenju obavijestiti Syngentu putem našeg Webmastera.

Osobni podaci prikupljeni preko www.syngenta.hr

Osobni podaci koje Vi dajete. Syngenta prikuplja osobne podatke koje nam Vi dajete kad koristite ovu stranicu. Među takve osobne podatke spadaju, primjerice, Vaše ime i prezime, naziv Vaše tvrtke, poštanska adresa Vas ili Vaše tvrtke te Vaša e-mail adresa. Syngenta će s Vašim osobnim podacima postupati u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka i sadržajem ovog Očitovanja o zaštiti privatnosti.

Osobne podatke, koje nam Vi date prilikom korištenja ove stranice, Syngenta koristi da bi vam na Vaš zahtjev pružala informacije, usluge i proizvode. Na primjer, Vašu e-mail adresu možemo koristiti da bismo odgovorili na Vaše primjedbe i pitanja. U nekim slučajevima na ovoj ćete se stranici moći prijaviti za promotivne priredbe; Vašu e-mail ili poštansku adresu ćemo koristiti da bismo Vam poslali prospekte, zemljovid s oznakom mjesta priredbe te druge informacije o dotičnoj priredbi.

Osobne podatke prikupljene putem ove stranice Syngenta također koristi da bi poboljšala sadržaj i funkcionalnost ove stranice, da bi bolje upoznala svoje kupce i tržišta, da bi poboljšala svoje proizvode i usluge te nudila svoje proizvode svojim postojećim i potencijalnim kupcima, uključujući one koji su registrirani korisnici ove stranice. S vremena na vrijeme možemo Vas kontaktirati radi pružanja informacija o poljoprivrednim proizvodima i uslugama. Ako ne želite da Vas kontaktiramo u takve svrhe, molimo da nas o tome obavijestite putem našeg Webmastera.

Click-Stream Data. Syngenta koristi jednu tehnologiju za praćenje Vaših posjeta ovoj stranici, na primjer, koje stranice pregledavate i koje linkove koristite. Te informacije o Vašem korištenju ove stranice nazivaju se "click-stream data." (»podaci o klikanju«). Ti podaci nam koriste da utvrdimo što Vam je važno a što nije. To nam pomaže da odlučimo koje sadržaje i karakteristike da dodamo, a koje da skinemo s ove stranice. To nam također pomaže da utvrdimo je li naša stranica jednostavna za korištenje ili bismo trebali redizajnirati određene stranice i linkove. Funkcija »Click-stream data« obično Vas ne identificira osobno. Ako bilo koje podatke tipa »Click-stream« poveže s Vašim osobnim imenom i Vašim osobnim podacima, s istima će se postupati u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Cookies. Informacije o Vama možemo dobiti tako da na Vaše računalo instaliramo naš vlastiti marker. Uobičajeni naziv za taj marker je "cookie" i on nam omogućava da Vas identificiramo po jednoj kompjuterski generiranoj jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci. Dajući Vam takvu jedinstvenu identifikacijsku oznaku, mi možemo stvoriti jednu bazu podataka o Vašim dotadašnjim odabirima i preferencama pa Vam u situacijama kad te odabire i preference trebate ponovno prikupljati, iste možemo automatski poslati i time Vam uštedjeti trud. Na primjer, nakon što neki proizvod jednom kupite, ako ga trebate ponovno kupiti, Vaš odabir veličine, boje i drugih karakteristika bit će pohranjen, tako da ga se može brže unijeti. Vaše računalo može biti specijalno konfigurirano tako da odbija »cookise«: više informacija o tome potražite na svom pregledniku.

Ova stranica koristi Google Analytics, uslugu mrežne analitike koju pruža Google, Inc. (“Google”). Ta Google Analytics koristi cookise. Informacije, koje taj cookie generira o Vašem korištenju ove stranice (uključujući Vašu IP adresu) Google će prenijeti i pohraniti na servere u Sjedinjenim Državama. Google će te informacije koristiti u svrhu ocjenjivanja Vašeg korištenja ove stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnosti stranice za operatore web stranica te za pružanje drugih usluga, koje se odnose na aktivnosti ove stranice i korištenje interneta. Google također može ove informacije prenositi trećim osobama kad to nalaže zakon ili kad takve treće osobe obrađuju informacije u ime Googlea. Google neće Vašu IP adresu povezivati s bilo kojim drugim podacima do kojih ima pristup. Korištenje cookisa možete odbiti tako da odaberete odgovarajuće postavke na svom pregledniku. Međutim, trebate znati da ako to učinite, možda nećete moći koristiti sve mogućnosti ove stranice.

Otkrivanje osobnih podataka trećim osobama.

Otkrivanje osobnih podataka našim povezanim društvima. Osobne podatke prikupljene preko ove stranice Syngenta može dati svojim povezanim društvima, koja te osobne podatke mogu koristiti na isti način kako ih koristi Syngenta (tj. u skladu s ovim Očitovanjem o zaštiti privatnosti). Ako ne želite da Syngenta Vaše osobne podatke daje svojim povezanim društvima, molimo da nas o tome obavijestite putem našeg Webmastera.

Otkrivanje osobnih podataka nepovezanim trećim osobama. I Syngenta i njena povezana društva mogu osobne podatke prikupljene putem ove stranice priopćavati trećim osobama diljem svijeta, koje nastupaju za ili u ime Syngente i/ili njenih povezanih društava, na primjer, društvima koja nam pružaju usluge podrške, uključujući usluge obrade podataka, ili koja nam pomažu da naše proizvode i usluge plasiramo na tržište. Tim društvima su za obavljanje njihovih funkcija ponekad potrebne informacije o Vama. Ta društva nisu ovlaštena osobne podatke dobivene od nas koristiti ni u koju drugu svrhu osim onih o kojima smo Vas izvijestili u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti.

Prijenos osobnih podataka u inozemstvo. Syngenta i njena povezana društva posluju na svjetskom tržištu. Syngenta i njena povezana društva imaju poslovne objekte i baze podataka u raznim zemljama. Syngenta i njena povezana društva mogu, s vremena na vrijeme, Vaše osobne podatke prenijeti u neku bazu podataka koja pripada Syngenti, nekom njenom povezanom društvu ili nekoj trećoj osobi u nekoj drugoj zemlji, u svrhe koje su opisane u ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti. Kad to učini, Syngenta će poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti, u skladu s važećim zakonom, da bi zaštitila povjerljivost i osigurala zaštitu Vaših osobnih podataka.

Drugi slučajevi prijenosa osobnih podataka. Pored toga, postoje određene, ograničene okolnosti, u kojima Syngenta ili njena povezana društva mogu priopćiti ili prenijeti osobne podatke iz svojih baza podataka nekoj trećoj osobi, koja nije s njima organizacijski povezana, primjerice da bi udovoljili nekoj zakonskoj obvezi, radi javnog interesa, u slučaju prodaje, fuzioniranja, reorganizacije, raspuštanja društva ili slično.

Kad je to prikladno, prije otkrivanja osobnih podataka nekoj trećoj osobi, Syngenta će temeljem ugovora od te treće osobe tražiti da poduzme odgovarajuće mjere predostrožnosti da bi te podatke zaštitila od neovlaštenog korištenja ili otkrivanja. Ako ne želite da Syngenta Vaše osobne podatke priopćava trećim osobama pod ovim strogo kontroliranim uvjetima, molimo da nas o tome obavijestite putem našeg Webmastera.

Integritet i zaštita podataka. Syngenta će poduzeti komercijalno opravdane mjere da bi održala pouzdanost, točnost, kompletnost i aktualnost osobnih podataka u svojim bazama podatka i zaštitila sigurnost svojih baza podataka. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je to potrebno za namjene za koje su isti prikupljeni ili da bismo ispunili sve primjenjive zakonske uvjete o izvještavanju ili o čuvanju dokumenata. Naši serveri i naše baze podataka zaštićeni su standardnom zaštitnom tehnologijom, kao što je standardna »firewall« zaštita i zaštita pomoću lozinke. Zaposlenici, koji imaju pristup osobnim podacima, završili su odgovarajuću obuku o propisnom postupanju s takvim podacima, u skladu s našim protokolima o zaštiti. Premda ne možemo jamčiti da neće doći ni do kakvog gubitka, zlouporabe, neovlaštenog otkrivanja, izmjene ili uništenja podataka, mi nastojimo spriječiti takve neželjene događaje.

Pristup podacima i ispravci. Putem ove stranice možete pristupiti svojim osobnim podacima ili ih ispraviti putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka. Molimo da dostavite dovoljno informacija kako bismo mogli identificirati Vaše osobne podatke. Na Vaše ćemo zahtjeve odgovoriti odmah i na odgovarajući način. Zahtjevi za ispravljanje ili brisanje osobnih podataka podliježu svim zakonskim uvjetima o izvještavanju ili čuvanju podataka, koje je Syngenta dužna poštivati.

Maloljetnici. Syngenta svjesno ne prikuplja osobne podatke od djece ispod osamnaest godina. Ako imate manje od osamnaest godina, molimo da nam ne dajete nikakve osobne podatke. Ako imate razloga da vjerujete da je neko dijete Syngenti dalo svoje podatke, molimo da nas kontaktirate preko našegSlužbenika za zaštitu osobnih podataka, i mi ćemo učiniti sve da te osobne podatke izbrišemo iz naših baza podataka.

Hiperlink s drugim stranicama. Ovo očitovanje o zaštiti privatnosti vrijedi samo za web adresu www.syngenta.hr. Syngenta i njena povezana društva koriste mnogo raznih vrsta Web stranica za razne namjene i u raznim zemljama, gdje se možda primjenjuju drugačiji zakoni. Ako posjećujete bilo koju Web stranicu koje održavaju Syngenta ili njena povezana društva, molimo da pročitate očitovanje o zaštiti privatnosti koje se nalazi na toj stranici, da biste saznali koji se osobni podaci mogu prikupljati na toj stranici i kako se to provodi.

www.syngenta.hr sadrži hiperlinkove za spajanje na Web stranice koje ne održava Syngenta ili netko od njenih povezanih društava. Ti su hiperlinkovi uključeni radi Vašeg dodatnog informiranja ali ne podrazumijevaju naše odobravanje aktivnosti tih Web stranica trećih osoba niti bilo kakvu našu povezanost s osobama koje te stranice održavaju. Syngenta ne kontrolira te Web stranice i ne odgovara za njihove postupke s podacima. Pozivamo Vas da na svakoj stranici koju posjećujete, prije korištenja te stranice ili davanja bilo kakvih osobnih podataka o sebi, pročitate njihovo očitovanje o zaštiti privatnosti.

Pitanja o našem Očitovanju o zaštiti privatnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom Očitovanju o zaštiti privatnosti ili bilo kakvih dvojbi oko načina kako www.syngenta.hr postupa s Vašim osobnim podacima, molimo da nas o tome obavijestite putem našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka .