Društvena odgovornost

 Syngenta teži pospješivanju razvoja i dobrobiti vlastitih suradnika i zajednica u kojima posluje


 Dobrobit zaposlenika i upravljanje kulturalnim različitostima

Syngenta se obvezala svojim djelatnicima zajamčiti jedno sigurno i stimulativno radno okruženje koje potiče zadovoljstvo, razvoj i dobrobit te svakom od njih omogućava da u potpunosti iskoristi vlastite potencijale.

Syngenta se oduvijek zalaže za kulturu utemeljenu na otvorenosti, povjerenju i integritetu. Ne tolerira se nikakav oblik diskriminacije, bilo da se radi o kulturnoj ili spolnoj diskriminaciji, a načelo jednakih mogućnosti za sve zaposlenike jedna je od naših najvećih prednosti.

Obrazovanje

Neophodan instrument razvoja djelatnika kao i poticaj za rad je, bez sumnje, stručno usavršavanje. Ono se ne ograničava samo na poboljšanje stručnog znanja, već se proširuje i na tematiku upravljanja rizicima za okoliš i ostacima u hrani i okolišu.

Naši programi obrazovanja namijenjeni su i poljoprivrednicima, kojima pokazujemo kako na siguran i učinkovit način koristiti sredstva za zaštitu bilja. Uz to, u planu je pokretanje jedne važne inicijative koja se odnosi na organiziranje tečajeva koji za cilj imaju pomoći korisnicima prilikom ishođenja dozvola/certifikata koji će biti potrebni za kupnju i korištenje sredstava za zaštitu bilja.

 
Donacije

Syngenta sponzorira inicijative vezane za održivu poljoprivredu. Putem neprofitnih udruga pokrenuti su važni razvojni projekti u zemljama u razvoju. Na primjer, u Libanonu je AVSI podržao projekt promicanja sigurnosti hrane i emancipacije seoskog stanovništva.

Zahvaljujući suradnji s Epsilonom, u Ruandi je unaprijeđen poljoprivredni razvoj kao podrška djeci smještenoj u jednom prihvatnom centru.

Nadalje, Syngenta financira neke društvene projekte pružanja potpore zajednicama u kojima djelujemo. 

Zaklada Syngenta za održivu poljoprivredu (www.syngentafoundation.org)

Velik dio podrške namijenjene zajednicama stavlja se na raspolaganje putem zaklade Syngenta.

Utemeljena 2001. godine, ova je zaklada pružala podršku projektima u Brazilu, Eritreji, Indiji, Keniji, Maliju i Ugandi, usredotočujući se prije svega na unapređenje seoskih zajednica putem održive poljoprivrede.

Na početku se nastojalo tehnološki razvoj poticati kroz istraživanje i stvaranje struktura kojima bi se poljoprivrednicima omogućilo da povećaju svoju proizvodnju. Sada ova zaklada pomaže poljoprivrednicima da kapitaliziraju povećanje proizvodnje na način da njihovim proizvodima jamči pristup na tržište i da im prenosi komercijalna i financijska znanja potrebna za ostvarivanje održivog upravljanja njihovim poljoprivrednim tvrtkama.