You are here

Sweetstar F1

Sweetstar F1 


Novi superslatki hibrid visokog prinosa i kvaliteta
 

  • Kasni hibrid dužine vegetacije 72-73 dana (suma efektivnih temp. >10oC = 930)
  • Stabljika visine 210 cm
  • Ujednačeni klipovi dugi 19 cm i promjera 5 cm
  • U klipu ima 14-16 redova zrna zlatno-žute boje
  • Izuzetna otpornost na bolesti

Visoka otpornost (HR) = Pantoea stewartii Pst, Bipolaris maydis Bm, Puccinia sorghi Ps (Rp1-i)

Srednja otpornost (IR) = Exserohilum turcicum Et