You are here

Vremenska prognoza

00 - 08
00
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08 - 16
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16 - 24
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
Primjena sredstava za zaštitu bilja
Legenda boja
PrskanjeNoćDan
Tretiranje preporučeno
Ograničena preporuka
Ne preporučuje se
Legenda ograničenja
A
Površina lista premokra
R
Kiša
V
Vjetrovito
D
Previsoka temperatura
T
Preniska temperatura
X
Višestruki rizici
F
Rizik od isparavanja
U
Rizik od vjetra
Prognozu daje   MeteoBlue