You are here

Poljoprivrednici, jeste li provjerili ulov u žutim posudama?

Uljana repica
14.02.2022

Prvi gospodarski štetnik u uljanoj  repici, repičina pipa, javlja se u rano proljeće.

Kako se pravilno provodi zaštita uljane repice od pipe?

  • Prognoza ulova pipe u žutim posudama na osnovi koje se planira i provodi zaštita.
  • Praćenje ulova proljetnih pipa – ulov u žutim posudama pregledava se svaka 3 dana.
  • Kritični broj i zaštita od štetnika - nakon ulova od 10-20 pipa/posudi u roku od 7 dana provodi se tretman insekticidom.
  • Optimalne temperature prilikom zaštite tretman se provodi u popodnevnim satima kada najviše temperature u danu potaknu izlazak pipa. Optimalna temperatura za prskanje je 10°C.

Preporuka za suzbijanje repičinih pipa je primjena insekticida KARATE ZEON® u dozi 0,15 l/ha.

SL.1: repičina pipa

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.