You are here

Vrijeme je za nove tehnologije i modernu genetiku

Kukuruz
25.03.2022

Danas proizvođači mogu birati između širokog spektra hibrida i njihovih karakteristika što nesumnjivo donosi mnoge prednosti kvaliteti proizvodnje. 
Syngenta za vas donosi nove, moderne hibride kukuruza koji uz kvalitetna ulaganja i primjenu originalnih herbicida CALLISTO® Tehnologije ostvaruju najviše urode.

 

Nove tehnologije proizvodnje ARTESIAN® i POWERCELL® 

Pažljivim odabirom genotipova i testiranjem u poljskim pokusima, Syngenta je razvila ARTESIAN® hibride. 
Ovi hibridi osiguravaju učinkovito gospodarenje biljke vodom te pretvorbu raspoložive vode i hranjivih tvari u viši prinos.

SY Chorintos FAO 350 
Najraniji hibrid ARTESIAN® tehnologije iz najnovije selekcije hibrida za učinkovito gospodarenje vodom i otpornosti na stres. SY Chorintos je namijenjen proizvodnji suhog zrna, a krase ga čvrste biljke, jakog vigora i brzog porasta u početnim fazama. Hibrid stabilnih i visokih prinosa, brzo otpušta vlagu i daje zrno vrlo kvalitetnog i atraktivnog izgleda. Najbolje rezultate pokazuje na poljima srednjeg i zapadnog dijela kontinentalne Hrvatske.

SY Minerva FAO 380 

Hibrid koji je prikladan za proizvodnju na svim tipovima tla, a radi brzog otpuštanja vlage pogodan je za ranije rokove žetve bez dodatnih troškova sušenja. Namijenjen je proizvodnji suhog zrna idaje stabilne prinose u svim uvjetima proizvodnje.
Odlikuje ga flekisibaln tip klipa koji može nadoknaditi nedostatak sklopa. 

SY Carioca FAO 450 
Hibrid ARTESIAN® tehnologije za proizvodnju suhog i visoko vlažnog zrna. SY Carioca postiže najviše prinose na različitim lokalitetima kontinentalne Hrvatske. odlikuje ga zdrav, završen, velik klip bez fuzariuma.
Odlično se prilagođava svim tipovima tla, ima jak korijenov sistem koji omogućava izvrsne rezultate i u stresnim uvjetima proizvodnje. SY Carioca ima prilagodljiv, flex tip klipa što je i razlog odličnih rezultata i u gušćoj sjetvi..

SY Andromeda FAO 590
Hibrid najvišeg stupnja učinkovitog iskorištenja vode za vrhunske prinose silaže cijele biljke i za suho zrno. SY Andromeda ima visoke, robusne stabljike i izražen "stay green" efekt. Nakon početka pune zriobe brzo otpušta vlagu. Biljke su čvrste, ne poliježu, klipovi bogati i vrlo toleratni na različite bolesti klipa.

SY Bilbao FAO 500 
Hibrid nove generacije za proizvodnju visokih prinosa suhog i vlažnog zrna  kao i kvalitetne silaže. SY Bilbao ima visoku stabljiku i bujnu lisnu masu koja osigurava odlične rezultate u proizvodnji kvalitetne silaže. Klip je flexi tipa, lijep, završen. Sijati u preporučenim rokovima sjetve, na svim tipovima tla. Namijenjen za cijelu kontinentalnu RH. U istočnoj i centralnoj RH pogodan za proizvodnju zrna i rane silaže. Na sjevernom dijelu kontinentalne RH za proizvodnju visoko vlažnog zrna i silaže.

SY Zoan  FAO 580 
Hibrid Powercell generacije o kojem najbolje govore vrhunski rezultati na području cijele kontinentalne Hrvatske. SY Zoan ima izrazio visoke biljke, bogate zelene mase i robusnih klipova daju visoke prinose vlažnog zrna i kvalitetne silaže cijele biljke. 
SY Zoan postiže izrazito visoke rezultate, a kako bi iskoristili njegov puni potencijal prinosa, preporučamo sjetvu na dobrim tlima uz punu gnojidbu.

N O V O  SY Valparaiso FAO 600 

Visoka biljka sa velikim udjelom lisne mase. Dugog „stay green“ efekta. Odlikuju ga visoki prinosi silaže kao i vrlo kvalitetna silaža. SY Valparaiso je hibrid izražene tolerantnost na bolesti lista i klipa. Za visok prinos silaže potrebno je osigurati optimalan sklop. Najviši potencijal prinosa daje na dobrim tlima i pozicijama.

Pouzdani, prinosni hibridi za zrno

SY Infinite  FAO 410 
Moderan hibrid koji ostvaruje visoke prinose bogatog i atraktivnog zrna. U uvjetima dobre proizvodne prakse ovaj intezivan hibrid postiže iznadprosječno visoke urode. Klipovi su lijepi, ujednačeni, zavšeni i vrlo dobre tolerantnosti na bolesti. SY Infinite preporučamo za sjetvu na dobrim tlima uz punu agrotehniku kada postiže vrhunske rezultate. Pogodan za proizvodnju na području cijele kontinentalne RH. Izrazito je intenzivan i ujednačen pa će najviše prinose dati u proizvodnji gdje
su odrađene sve agrotehničke mjere s dovoljnim količinama oborina tijekom vegetacije.

Hibridi za nove rekorde - Syngenta daje ti kila!
KLIKNI na sliku za rezultate pokusa 

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.