You are here

Reactor F1

Rani hibrid izuzetne ujednačenosti glavica

  • Dužina vegetacije je 60-63 dana
  • Pogodan za otvoreno polje sa ili bez pokrivanja agrotekstilom
  • Dobro podnosi mrazeve nakon sadnje
  • Glavice ne pucaju, dugo se drži na polju i nije podložan formiranju cvjetnoga stabla (prorastu)
  • Veličina glavica je 0,8-2,5 kg zavisno od gustine sadnje
  • Preporučeni razmak sadnje 50x40 cm, ali i gušće 40x40 cm (50-62.000 biljaka/ha)

Visoka otpornost (HR): Fusarijsko venuće Foc 1