You are here

Pretraživanje

Pages

Actara 25 WG

Insekticid

Aktivan

Insekticid za suzbijanje širokog spektra štetnika (jabučne zelene i pepeljaste uši, obične kruškine buhe, cikade

Actellic 50 EC

Insekticid

Aktivan

Actellic je insekticid za suzbijanje štetnika na uskladištenoj pšenici.

Affirm

Insekticid

Aktivan

Affirm je kontaktni insekticid vrlo kratke karence za suzbijanje štetnih gusjenica u vinogr., voćarstvu i povrću

Amistar Opti

Fungicid

Aktivan

Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu i pšen

Artea Plus

Fungicid

Aktivan

Artea Plus je kombinirani sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u pšenici, ječmu, šećernoj repi i

Axial 50 EC

Herbicid

Aktivan

Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  

Banvel 480 S

Herbicid

Aktivan

Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i na strniš

Brasan 540 EC

Herbicid

NOVO cjelovito rješenje za širok spektar korova u uljanoj repici.

Callisto 480 SC

Herbicid

Aktivan

CALLISTO 480 SC je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Aktivan

DUAL GOLD 960 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, pov

Dynali

Fungicid

Aktivan

DYNALI je preventivni i kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Elatus Era

Fungicid

SNAŽAN  fungicid koji svojom POTPUNOM zaštitom lista osigurava POSTOJANU kvalitetu i prinos zrna.

Elumis

Herbicid

Aktivan

ELUMIS je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te jednogodišnjih

Elumis Banvel 480S

Herbicid

Aktivan

Elumis + Banvel je trojna kombinacija herbicida koji djeluju i preko tla (rezidualno djelovanje) i preko lista š

Elumis Peak

Herbicid

Aktivan

ElumisPeak je herbicid za suzbijanje kompletne korovne flore u kukuruzu za zrno i silažu .ElumisPeak – herbicid

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa biljnom površinom i boljeg upija

Filon 80 EC

Herbicid

Aktivan

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih koro

Fonganil Gold

Fungicid

Aktivan

Fonganil Gold je fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, p

Force 1,5 G

Insekticid

Aktivan

Force 1.5 G je granulirani insekticid za suzbijanje zemljišnih štetnika.

Force 20 CS

Sredstvo za tretiranje sjemena

Aktivan

Insekticid za suzbijanje ličinki štetnika u tlu primjenom na sjemenu kukuruza i šećerne repe.

Fusilade forte

Herbicid

Aktivan

FUSILADE FORTE je selektivni herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travn

Geoxe

Fungicid

Aktivan

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.

Karate Zeon

Insekticid

Aktivan

Insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu i industrijskom bilju.

Pages