You are here

Pronađi sjeme

Bluestar

Uljana repica

Pobjednik nove generacije Syngentinih hibrida.

NK Petrol

Uljana repica

Pouzdan, vrlo prinosan hibrid

SY Cassidy

Uljana repica

Snaga za najbolje rezultate

SY Florida

Uljana repica

Nova snaga za nove rekorde

Tores

Uljana repica

Izbor za svako polje