You are here

Pronađi sjeme

Bologna

Pšenica

Za proizvođače koji žele najvišu kvalitetu.

Falado

Pšenica

Nova kvaliteta na Vašim poljima.

Gabrio

Pšenica

Nova generacija visokih prinosa i kvalitete

Ingenio

Pšenica

Odličan omjer visokih prinosa i kvalitete

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Kondi

Suncokret

Za najviše prinose i najbolju uljnost

NK Neoma

Suncokret

Clearfield tehnologija

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane Clearfield Plus (CLP) tehnologije

Talento

Suncokret

Za proizvođače koji žele više.