You are here

Pronađi sjeme

Bologna

Pšenica

Za proizvođače koji žele najvišu kvalitetu.

Falado

Pšenica

Visok prinos i kvaliteta na Vašim poljima.

Gabrio

Pšenica

Generacija visokih prinosa i kvalitete

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Kondi

Suncokret

Za najviše prinose i najbolju uljnost

NK Neoma

Suncokret

Clearfield tehnologija

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane Clearfield Plus (CLP) tehnologije