You are here

Pronađi sjeme

Bluestar

Uljana repica

Pobjednik nove generacije Syngentinih hibrida.

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Kondi

Suncokret

Za najviše prinose i najbolju uljnost

NK Neoma

Suncokret

Clearfield tehnologija

NK Petrol

Uljana repica

Pouzdan, vrlo prinosan hibrid

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane Clearfield Plus (CLP) tehnologije

SY Cassidy

Uljana repica

Snaga za najbolje rezultate

SY Florida

Uljana repica

Nova snaga za nove rekorde

Talento

Suncokret

Za proizvođače koji žele više.

Tores

Uljana repica

Izbor za svako polje