You are here

Pronađi sjeme

Fergus CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Neoma

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

Sureli HTS

Suncokret

Hibrid Express® tehnologije

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane CLEARFIELD®Plus (CLP) tehnologije

SY Experto

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

SY Onestar CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije