You are here

Pronađi sjeme

Bluestar

Uljana repica

Pobjednik nove generacije Syngentinih hibrida.

NK Lucius

Kukuruz

Dokazana kvaliteta i visoki prinosi.

NK Pako

Kukuruz

Rekorder prinosa u svom zrelosnom razredu.

NK Petrol

Uljana repica

Pouzdan, vrlo prinosan hibrid

SY Atomic

Kukuruz

NOVO! Hibrid izrazito stabilnih i visokih prinosa

SY Cassidy

Uljana repica

Snaga za najbolje rezultate

SY Florida

Uljana repica

Nova snaga za nove rekorde

SY Kreon

Kukuruz

Hibrid za intenzivne uvjete proizvodnje i visok prinos kvalitetnog zrna.

SY Photon

Kukuruz

Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa

SY Senko

Kukuruz

Najbolji izbor iz nove generacije visoko prinosnih hibrida.

SY Sincero

Kukuruz

Najrobusniji, rekorder prinosa kvalitetne silaže zrna.

SY Zoan

Kukuruz

Za proizvođače koji trebaju izrazito prinosan hibrid

Tores

Uljana repica

Izbor za svako polje