You are here

Pronađi sjeme

Fergus CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Neoma

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

Sureli HTS

Suncokret

Hibrid Express® tehnologije

SY Andromeda

Kukuruz

ARTESIAN® hibrid za vrhunske prinose silaže cijele biljke i za suho zrno

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane CLEARFIELD®Plus (CLP) tehnologije

SY Bilbao

Kukuruz

Hibrid Powercell tehnologije

SY Carioca

Kukuruz

ARTESIAN® hibrid koji je na svim lokalitetima kontinentalne Hrvatske postigao vrhunske...

SY Chorintos

Kukuruz

Hibrid Artesian tehnologije

SY Experto

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

SY Infinite

Kukuruz

Hibrid koji bogato nagrađuje

SY Minerva

Kukuruz

Hibrid Artesian tehnologije

SY Onestar CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije

SY Zoan

Kukuruz

hibrid u koji se uvijek možete pouzdati