You are here

Pronađi sjeme

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Kondi

Suncokret

Za najviše prinose i najbolju uljnost

NK Lucius

Kukuruz

Dokazana kvaliteta i visoki prinosi.

NK Neoma

Suncokret

Clearfield tehnologija

NK Pako

Kukuruz

Rekorder prinosa u svom zrelosnom razredu.

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

SY Atomic

Kukuruz

NOVO! Hibrid izrazito stabilnih i visokih prinosa

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane Clearfield Plus (CLP) tehnologije

SY Kreon

Kukuruz

Hibrid za intenzivne uvjete proizvodnje i visok prinos kvalitetnog zrna.

SY Photon

Kukuruz

Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa

SY Senko

Kukuruz

Najbolji izbor iz nove generacije visoko prinosnih hibrida.

SY Sincero

Kukuruz

Najrobusniji, rekorder prinosa kvalitetne silaže zrna.

SY Zoan

Kukuruz

Za proizvođače koji trebaju izrazito prinosan hibrid

Talento

Suncokret

Za proizvođače koji žele više.