You are here

Izabrana kategorija

Herbicid

Axial 50 EC

Herbicid

Aktivan

Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  

Banvel 480 S

Herbicid

Aktivan

Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i na strniš

Brasan 540 EC

Herbicid

NOVO cjelovito rješenje za širok spektar korova u uljanoj repici.

Callisto 480 SC

Herbicid

Aktivan

CALLISTO 480 SC je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Aktivan

DUAL GOLD 960 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, pov

Elumis

Herbicid

Aktivan

ELUMIS je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te jednogodišnjih

Elumis Banvel 480S

Herbicid

Aktivan

Elumis + Banvel je trojna kombinacija herbicida koji djeluju i preko tla (rezidualno djelovanje) i preko lista š

Elumis Peak

Herbicid

Aktivan

ElumisPeak je herbicid za suzbijanje kompletne korovne flore u kukuruzu za zrno i silažu .ElumisPeak – herbicid

Filon 80 EC

Herbicid

Aktivan

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih koro

Fusilade forte

Herbicid

Aktivan

FUSILADE FORTE je selektivni herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travn

Listego

Herbicid

Aktivan

LISTEGO post-em herbicid (nakon nicanja suncokreta i korova) - rješenje protiv tvrdokornih korova poput Xantium-

Lumax

Herbicid

Aktivan

Najcjelovitije rješenje za suzbijanje najširega spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuru

Ouragan Sistem 4

Herbicid

Aktivan

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

Peak 75 WG

Herbicid

Aktivan

Peak 75 WG je herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.

Primextra TZ Gold 500 SC

Herbicid

Aktivan

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kuk

Reglone Forte

Herbicid

Aktivan

Reglone Forte je neselektivni, kontaktni herbicid - desikant.

Teridox 500 EC

Herbicid

Aktivan

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.