You are here

Pretraživanje

Pages

Amistar Gold

Fungicid

Aktivan

Fungicid koji se koristi za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu. Novi kombinirani...

Amistar Opti

Fungicid

Aktivan

Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih...

Ampexio

Fungicid

Aktivan

Novi kombinirani fungicid na osnovi Mandipropamida i Zoksamida, namijenjen za...

Artea Plus

Fungicid

Aktivan

Artea Plus je kombinirani sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u...

Axial 50 EC

Herbicid

Aktivan

Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj...

Banvel 480 S

Herbicid

Aktivan

Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih...

Brasan 540 EC

Herbicid

NOVO cjelovito rješenje za širok spektar korova u uljanoj repici....

Calaris Pro

Herbicid

Aktivan

CALARIS PRO je zemljišno i sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju...

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

...

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Aktivan

DUAL GOLD 960 EC je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih...

Dynali

Fungicid

Aktivan

DYNALI je preventivni i kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove...

Elatus Era

Fungicid

Otkrijte formulu za zdrav i visok prinos žitarica

SNAŽAN  fungicid koji svojom...

Elumis

Herbicid

Aktivan

ELUMIS je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih...

Elumis Banvel 480S

Herbicid

Aktivan

Elumis + Banvel je trojna kombinacija herbicida koji djeluju i preko tla (rezidualno...

Elumis Peak

Herbicid

Aktivan

ElumisPeak je herbicid za suzbijanje kompletne korovne flore u kukuruzu za zrno i...

Filon 80 EC

Herbicid

Aktivan

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih...

Fonganil Gold

Fungicid

Aktivan

FONGANIL GOLD je fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i...

Fusilade forte

Herbicid

Aktivan

FUSILADE FORTE je selektivni herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i...

Geoxe

Fungicid

Aktivan

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u...

Listego

Herbicid

Aktivan

LISTEGO post-em herbicid (nakon nicanja suncokreta i korova) - rješenje protiv...

Lumax

Herbicid

Aktivan

Najcjelovitije rješenje za suzbijanje najširega spektra jednogodišnjih uskolisnih i...

Magnello

Fungicid

Aktivan

MAGNELLO je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Pages