You are here

Izabrana kategorija

Fungicid

Pages

Amistar Opti

Fungicid

Aktivan

Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu i pšen

Artea Plus

Fungicid

Aktivan

Artea Plus je kombinirani sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u pšenici, ječmu, šećernoj repi i

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Dynali

Fungicid

Aktivan

DYNALI je preventivni i kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Elatus Era

Fungicid

SNAŽAN  fungicid koji svojom POTPUNOM zaštitom lista osigurava POSTOJANU kvalitetu i prinos zrna.

Fonganil Gold

Fungicid

Aktivan

Fonganil Gold je fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama, jagodi, p

Geoxe

Fungicid

Aktivan

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.

Magnello

Fungicid

Aktivan

MAGNELLO je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i regulator rasta uljane repi

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz bakrenog oksida.

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja.

Ortiva Top

Fungicid

Aktivan

ORTIVA TOP je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi.

Pergado F

Fungicid

Aktivan

Kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.

Pergado MZ

Fungicid

Aktivan

Pergado MZ je kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem na plamenjače.

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače

Revus

Fungicid

Aktivan

Revus je novi fungicid sa iznimnim djelovanjem na plamenjače (Phytophthora, Plasmopara, Peronospora).

Rias 300 EC

Fungicid

Aktivan

Rias 300 EC je kombinirani sistemični fungicidnamijenjen suzbijanju bolesti u žitaricama i šećernoj repi.

Ridomil Gold MZ pepite

Fungicid

Aktivan

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvoreno

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Fungicid

Aktivan

Preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Ridomil Gold R

Fungicid

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.

Score 250 EC

Fungicid

Aktivan

Score 250 EC je sistemični fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno na razvoj gljivičnih bolesti.

Switch 62,5 WG

Fungicid

Aktivan

Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari ciprodinil i fludioksonil koje se razlikuju po nači

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom formulacijom koja bitno utječe

Tilt 250 EC

Fungicid

Aktivan

TILT 250 EC je kurativni fungicid za suzbijanje bolesti na pšenici, ječmu i raži.

Topas 100 EC

Fungicid

Aktivan

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vino

Pages