You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Ampexio

Fungicid

Aktivan

Novi kombinirani fungicid na osnovi Mandipropamida i Zoksamida, namijenjen za...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Pergado F

Fungicid

Aktivan

Kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem za suzbijanje...

Pergado MZ

Fungicid

Aktivan

Pergado MZ je kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem na...

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...

Ridomil Gold MZ pepite

Fungicid

Aktivan

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u...

Universalis

Fungicid

Aktivan

Universalis je fungicid sa sistemičnim i površinskim preventivnim djelovanjem....