You are here

Pretraživanje

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektra djelovanja na bazi bakra iz...

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Ortiva Top

Fungicid

Aktivan

ORTIVA TOP je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u povrćarstvu i na...

Revus

Fungicid

Aktivan

Revus je novi fungicid sa iznimnim djelovanjem na plamenjače (Phytophthora, Plasmopara...