You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Artea Plus

Fungicid

Aktivan

Artea Plus je kombinirani sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti u...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Ortiva Top

Fungicid

Aktivan

ORTIVA TOP je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u povrćarstvu i na...

Rias 300 EC

Fungicid

Aktivan

Rias 300 EC je kombinirani sistemični fungicidnamijenjen suzbijanju bolesti u...