You are here

Pretraživanje

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...