You are here

Pretraživanje

Dynali

Fungicid

Aktivan

DYNALI je preventivni i kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove...

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom...

Topas 100 EC

Fungicid

Aktivan

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na...

Universalis

Fungicid

Aktivan

Universalis je fungicid sa sistemičnim i površinskim preventivnim djelovanjem....