You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...