You are here

Pretraživanje

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...

Topas 100 EC

Fungicid

Aktivan

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na...