You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Switch 62,5 WG

Fungicid

Aktivan

Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari ciprodinil i fludioksonil...