You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Score 250 EC

Fungicid

Aktivan

Score 250 EC je sistemični fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno na razvoj...