You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Magnello

Fungicid

Aktivan

MAGNELLO je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i...

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Switch 62,5 WG

Fungicid

Aktivan

Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari ciprodinil i fludioksonil...