You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

...

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Ouragan Sistem 4

Herbicid

Aktivan

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih...

Reglone Forte

Herbicid

Aktivan

Reglone Forte je neselektivni, kontaktni herbicid - desikant.

Primjenjuje se...

Sequestrene Life

Mineralno gnojivo

Aktivan

Sequestrene Life je kompleksna molekula EDDH helata i željeza. EDDH helat u...