You are here

Izabrana kategorija

Rotkvica

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa...

Karate Zeon

Insekticid

Aktivan

Insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu i...

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Score 250 EC

Fungicid

Aktivan

Score 250 EC je sistemični fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno na razvoj...

Sequestrene Life

Mineralno gnojivo

Aktivan

Sequestrene Life je kompleksna molekula EDDH helata i željeza. EDDH helat u...

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom...