You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Amistar Opti

Fungicid

Aktivan

Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih...

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa...

Filon 80 EC

Herbicid

Aktivan

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih...

Karate Zeon

Insekticid

Aktivan

Insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu i...

Maxim Extra 050 FS

Sredstvo za tretiranje sjemena

Aktivan

kombinirani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom na pšenici...

Moddus 250 EC

Regulator rasta

Aktivan

Moddus 250 EC je sredstvo za sprečavanje polijeganja žitarica, jer smanjuje rast...

Ouragan Sistem 4

Herbicid

Aktivan

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih...