You are here

Pretraživanje

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom...

Topas 100 EC

Fungicid

Aktivan

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na...