You are here

Izabrana kategorija

Pretraživanje

Affirm

Insekticid

Aktivan

Affirm je kontaktni insekticid vrlo kratke karence za suzbijanje štetnih gusjenica u...

Chorus 50 WG

Fungicid

Aktivan

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

...

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa...

Geoxe

Fungicid

Aktivan

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u...

Karate Zeon

Insekticid

Aktivan

Insekticid za suzbijanje štetnih kukaca u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu i...

Nordox 75 WG

Fungicid

Aktivan

Nordox 75 WG je površinski fungicid širokog spektradjelovanja na bazi bakra iz...

Ouragan Sistem 4

Herbicid

Aktivan

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih...

Reglone Forte

Herbicid

Aktivan

Reglone Forte je neselektivni, kontaktni herbicid - desikant.

Primjenjuje se...

Sequestrene Life

Mineralno gnojivo

Aktivan

Sequestrene Life je kompleksna molekula EDDH helata i željeza. EDDH helat u...

Switch 62,5 WG

Fungicid

Aktivan

Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari ciprodinil i fludioksonil...

Vertimec 018 EC

Insekticid

Aktivan

Suzbija pokretne razvojne oblike štetnika (crveni voćni pauk na jezgričavim voćkama,...