You are here

Izabrana kategorija

Krastavac - zaštićeni prostor

Etalfix Pro

Pomoćno sredstvo

Aktivan

Etalfix Pro se upotrebljava kao dodatak škropivima zbog poboljšanog kontakta sa...

Quadris

Fungicid

Aktivan

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (...

Sequestrene Life

Mineralno gnojivo

Aktivan

Sequestrene Life je kompleksna molekula EDDH helata i željeza. EDDH helat u...

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom...