You are here

Pretraživanje

Ortiva

Fungicid

Aktivan

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska...

Thiovit Jet WG

Fungicid

Aktivan

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom...