You are here

SY Senko

Zadnja promjena:
11.06.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 490

Najbolji izbor iz nove generacije visoko prinosnih hibrida.

Karakteristike:

 • Izrazito visokog potencijala prinosa.
 • nosi oznaku Powercell tehnologije.
 • Intenzivan je hibrid koji najbolje rezultate daje na dobrim tlima uz dobru agrotehniku.
 • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
 • Čvrste stabljike.
 • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.
 • Izražen „stay green“ efekt i visoki sadržaj energije silaže.

 

            Powercell tehnologija za kvalitetnu silažu

Namjena:

 • Za proizvodnju suhog zrna.
 • Za proizvođače koji trebaju visoko prinosan hibrid.
 • Za proizvodnju vlažnog zrna.
 • Za proizvodnju silaže.

Prinos

Najviši prinos 2017.: OPG Miroslav Mikec, Hemuševec, Međimurska županija 15.621 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19-20 cm.

Za silažu: 10% gušće

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 72 000 - 75 000

Preporuka:

 • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
 • Zbog robusne stabljike i visokog potencijala prinosa te oznake Powercell tehnologije, preporučamo ga za proizvodnju suhog i vlažnog zrna te silaže cijele biljke.
 • Izbjegavati sjetvu na tlima koja brzo gube vlagu i područjima sa jakim sušnim razdobljima.