You are here

SY Photon

Zadnja promjena:
03.01.2019
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 350

Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa za ranu FAO grupu

Prednosti:

  • Zbog tankog oklaska i dubokog zrna izrazito brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Podnosi niže temperature prilikom nicanja (do +4˚C).
  • Kratke je vegetacije.
  • Podnosi i lošija tla.
  • Na dobrim tlima daje svoj maksimum.

Preporuka:

  • Najbolje rezultate postiže ranijom sjetvom (početak travnja) i ranijom žetvom (početak-sredina rujna).
  • SY Photon vrlo je bitno sijati na preporučeni sklop.
  • Brzo otpušta vlagu i zbog toga je bitna pravovremena ranija žetva.
  • Izbjegavati kasnije žetve (listopad-studeni).

Najviši prinosi zrna hibrida SY Photon, pokusi 2018.:

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vlage (kg/ha)
Fera d.o.o. Terezino Polje Virovitičko-podravska 15,0 15.744
OPG Vladimir Zbožinek Bulinac Bjelovarsko-bilogorska 12,2 15.342
OPG Jure Miketinac Pravutina Karlovačka 18,2 15.256

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 16 - 18 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 79.000 - 84.000