You are here

SY Photon

Zadnja promjena:
11.06.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 350

Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa za ranu FAO grupu

Karakteristike:

 • Zbog tankog oklaska i dubokog zrna izrazito brzo otpušta vlagu iz zrna.
 • Podnosi niže temperature prilikom nicanja (do +4˚C).
 • Kratke je vegetacije.
 • Podnosi i lošija tla.
 • Na dobrim tlima daje svoj maksimum.

Namjena:

 • Za proizvodnju suhog zrna.
 • Za postrnu sjetvu.
 • Za proizvođače koji žele prinosan rani hibrid.
 • Za ranu žetvu koja daje mogućnost kvalitetne pripreme za narednu kulturu.

 

Prinos

Najviši prinos 2017.: Belje d.d., Karanac Osječko-baranjska županija, 13.668 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 17 - 18 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 79 000 - 84 000

Preporuka:

 • Najbolje rezultate postiže ranijom sjetvom (početak travnja) i ranijom žetvom (početak-sredina rujna).
 • Klipom ne može nadoknaditi gubitak sklopa pa je vrlo bitna sjetva na preporučeni sklop.
 • Vrlo brzo otpušta vlagu i zbog toga je bitna pravovremena ranija žetva.
 • Izbjegavati kasnije žetve (listopad-studeni) jer dolazi do povećanja vlage zrna uslijed stalnog vlaženja zrna (vlaga i magle).