You are here

SY Photon

Zadnja promjena:
17.02.2020
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 350

Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa za FAO 300

Prednosti:

  • Izrazito visokog potencijala prinosa za ranu FAO grupu.
  • Zbog tankog oklaska i dubokog zrna izrazito brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Podnosi niže temperature prilikom nicanja (do +4˚C).
  • Kratke je vegetacije.
  • Podnosi i lošija tla.
  • Na dobrim tlima daje svoj maksimum.

Preporuka:

  • Najbolje rezultate postiže ranijom sjetvom (početak travnja) i ranijom žetvom (početak-sredina rujna).
  • SY Photon vrlo je bitno sijati na preporučeni sklop.
  • Brzo otpušta vlagu i zbog toga je bitna pravovremena ranija žetva.
  • Izbjegavati kasnije žetve (listopad-studeni).

Najviši prinosi zrna hibrida SY Photon, pokusi 2019.:

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vlage (kg/ha)
OPG Petar Ivanković Gradište Vukovarsko-srijemska 15,3 15.242
OPG Ivan Šlabek Novačka Koprivničko-križevačka 18,1 14.505
OPG Jure Miketinac Velika Pisanica Bjelovarsko-bilogorska 20,7 13.841

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 16 - 18 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 79.000 - 89.000